Nieuws

Jogchum Zijlstra, Professioneel leren, Enkele gedachten over professionele leergemeenschappen

Startbijeenkomst Samen Leren-180914

Donderdag 18 september heeft Jogchum Zijlstra (SCO Delft e.o.) tijdens de start van het project Versterking samenwerking Samen Leren een lezing gehouden over professionaliteit, een leergemeenschap vormen.

Download de lezing om verder te lezen.

Nieuwsbrief 1 - Project Samen Leren

Project versterking Samenwerking tussen lerarenopleiding en scholen 2013-2017

Het Ministerie van OC&W heeft lerarenopleidingen en (opleidings)scholen subsidie gegeven om de samenwerking te versterken. De Pabo van Hogeschool Inholland in Den Haag intensiveert het reeds bestaande  samenwerkingsverband met SCO Delft en met PCPO Westland. De Pabo van Hogeschool Inholland in Rotterdam werkt aan versterking van de samenwerking met Kind en Onderwijs.